#  IT služby

Nabízím služby v oblasti IT a výpočetní techniky

  • instalace, reinstalace počítačů a notebooků (pouze legálně nabyté a instalované OS a SW)
  • diagnostika poruchy a opravy PC a NTB formou dodávky nových komponent
  • čištění a odvirování počítačů, optimalizace výkonu, softwarové poradenství
  • prodej výpočetní techniky, příslušenství a vhodných komponent
  • konfigurace a přípojení počítačů a notebooků k LAN a WIFI síti
  • dodávka, konfigurace a osazení wifi routerů, switchů
  • návrh a realizace méně rozsáhlých LAN a WIFI sítí
  • nabídka služeb formou outsourcingu
  • instalace USB a síťových tiskáren