Rozesílání novinek RSS emailem

Modul NewsRSS jsme rozšířili o možnost rozeslat jednotlivé novinky/články emailem. Podrobný popis funkcí najdete na stránce modulu.

Přečtěno: 1594 x