Rozesílání novinek RSS emailem

Modul NewsRSS jsme rozšířili o možnost rozeslat jednotlivé novinky/články emailem. Podrobný popis funkcí najdete na stránce modulu.

19.08.2014
Přečtěno: 783 x