Novinky RSS součástí souboru sitemap

Nově se do souboru sitemap.xml generují také všechny aktivní novinky / aktuality modulu NewsRss. Zvýší se tak počet odkazů webu a zlepší se indexace adres, zejména pro vyhledávací roboty. V případě více jazykových verzí webu, má každý jazyk svou adresu pro každou jednotlivou novinku.

Přečtěno: 1232 x